2021

 

Utställning består till den största delen av nya målningar och vittnar om ett intensivt arbetsår i ateljén. Det är målningar som föreställer landskap som ter sig mer eller mindre abstrakta, vi ser Österlen där konstnären bor och arbetar, men också Island och Norrland. Det inga platser som Yvonne Larsson besökt under det gångna året utan det är bilder från tidigare resor som stannat kvar och dykt upp i konstnärens inre.

Yvonne Larssons målningar är inga rena avbildningar, snarare handlar om att hitta måleriska lösningar för att återge en bild eller ett tillstånd som både kan ses utanför en men också där det finns en igenkänningsfaktor med det inre. Hennes måleri präglas av en stark närvaro både i naturen där motiven uppstår och också i den måleriska processen.

Ljuset är målarens ständiga utmaning, Österlen är känt för sitt ljus som genom tiderna lockat många konstnärer till regionen. Yvonne Larsson målar mörkret, eller snarare mörkrets ljus, i den stora målningen Giverni ser vi hur naturens färger och konturer knappt urskiljaktiga träder fram ur mörkret. I målningen Trädgårdsnatt ser vi trädkronorna avteckna sig i mörkrets ljus, det är en lek med kontraster mellan den matta tjocka mörka färgen och den tunnare och ljusare. Medans i Jord och regn ser vi kontrasten mellan det blanka och det matta. Mellan vatten och jord.

Utställningen är full av spännande kontraster. Här finns flera målningar som föreställer den täta skogen runt Gyllebo där konstnären har sin ateljé. Skogen förkommer i olika skepnader täckt av  svart mörker eller vit snö. Den täta skogen möter det öppna landskapet vid Brösarps backar och på Island.

Yvonne Larssons målningar utstrålar kyla och värme, stillhet och rörelse, täthet och luftighet. Och de innehåller liv och död, den första målningen på utställningen är en intensivt grön målning full av nyanser. Titeln är Klorofyll det ämne som gör att allt växer. Den sista målningen bär titeln Fossilt landskap som vittnar om liv som varit.

Ýrr Jònasdottir, muséechef Ystads konstmuseum

Oljemålningar