Aktuellt

”…målningar som föreställer landskap är en väldigt enkel och ytlig beskrivning av ett måleri som handlar om så mycket mer. Men det föreställer landskap, som ter sig mer eller mindre abstrakta, vi ser naturen här på Österlen där konstnären bor och arbetar, men också Island och Norrland. Det inga platser som besökts under det gångna året utan det är bilder från tidigare resor som stannat kvar och dykt upp i konstnärens inre. 

Målningarna är inga rena avbildningar, snarare handlar om att hitta måleriska lösningar för att återge en bild eller ett tillstånd som både kan ses utanför en men också där det finns en igenkänningsfaktor med det inre. Det handlar om att se! Att aktivt se! Måleriet präglas av en stark närvaro både i naturen där motiven uppstår och också i den måleriska processen, tar sig gärna an det svåra, det som är utmanande att översätta med färg på duk. 

Ljuset är målarens ständiga utmaning. Yvonne målar mörkret, eller snarare mörkrets ljus, i den stora målningen ”Giverny” ser vi hur naturens färger och konturer ,knappt urskiljaktiga, träder fram ur mörkret. Titeln är namnet från Monets trädgård, en tanke om att Monet kände för sitt landskap som Yvonne känner för sitt. I målningen ”Trädgårdsnatt” ser vi trädkronorna avteckna sig i mörkrets ljus, det är en lek med kontraster mellan den matta tjocka mörka färgen och den tunnare och ljusare. Medan vi i verket ”Jord och Regn” ser kontrasten mellan blankt och matt. Mellan vatten och jord.

Skogen förkommer i olika skepnader täckt av  svart mörker eller vit snö. Den täta skogen möter det öppna landskapet vid Brösarps backar och den lätta, ljusa immateriella dimman möter den hårda, mörka lavan i det karga isländska landskapet.

Ett flertal målningar kan upplevas som monokromer dvs bilder som föreställer en färg, vitt landskap, svart mörker, röd magma, grön klorofyll men det  monokroma är fullt av nyanser, snön är inte bara vit, mörkret inte bara svart det målningar som innehåller naturens hela färgpalett. Den stilla skogen möter även magmans kraftfulla rörelse.

Målningarna utstrålar kyla och värme, stillhet och rörelse, täthet och luftighet. Och där är liv och död, en intensivt grön målning full av nyanser, ”Klorofyll” – det ämne som gör att allt växer. En annan målning som bär titeln ”Fossilt landskap” som vittnar om liv som varit.”

Ýrr Jònasdottir

Chef för Ystads konstmuseum

 

Oljemålningar